OBEBYGGD FASTIGHET-RÅMARK

Låt oss göra det vi är bäst på – att förädla din tomtmark så att du får betalt för tomten till marknadspris som om den vore bebyggd!

När vi på ODEN fastighetsbyrå hjälper dig att sälja din tomt eller ditt markområde bestämmer vi tillsammans ett marknadsmässigt pris för din tomt. Därefter marknadsför och säljer vi tomten åt dig och du slipper lägga tid eller pengar på det.

Vi marknadsför tomten för dig genom: Hemnet, Boneo, mm. Vallsjöhus och vår hemsida, skyltar, broschyrer, vid villavisningar, mässor, Vallsjöhus visningshus vid Arlanda, och vår egna tomtkö.

Tomter som går att stycka innebär möjlighet till ytterligare förtjänst. Men styckning kan vara komplicerat och krångligt, reglerna och lagarna är svårtolkade, momenten och frågorna många… går tomten att stycka? Hur ska man stycka? Och vad blir bäst? Vi tar hand om allt rörande styckningen och ser till att få ut bästa möjliga marknadspris för samtliga tomter. Undvik överraskande och kommande anslutningsavgifter, vägetablering samt komplicerade och tidskrävande förrättningsärenden.

Ni äger kanske redan en större fastighet och tänker stycka av tomter eller funderar på att köpa en obebyggd fastighet. Den kan vara detaljplanelagd eller belägen utomplan på landet. Vi utreder den lokala marknadsefterfrågan, bistår vid behov med att ta fram detaljplan och tomtindelning samt avloppslösningar mm. Vi tar fram förslag på hus eller byggnation som är anpassat till den lokala marknaden och som också är ekonomiskt försvarbart. Vi kan till och med sälja tomten innan styckningen är klar.

På så sätt hjälper vi er att optimera fastighetens värde.